År-til-år vekstraten for industrifortjeneste

Økningen i råvareprisene ble kontrollert, og år-til-år vekstraten for industrifortjeneste i november falt til 9 %.

I følge dataene som ble utgitt av National Bureau of Statistics på mandag, i november, økte fortjenesten til industrielle foretak over angitt størrelse med 9,0 % fra år til år, ned 15,6 prosentpoeng fra oktober, og avsluttet momentumet med utvinning for to påfølgende måneder.Under tiltakene for å sikre pris og stabil forsyning, avtok profittveksten til olje-, kull- og annen brenselforedlingsindustri betydelig.

Fra januar til november var de fem næringene med lav fortjeneste elektrisk kraft, termisk kraftproduksjon og -forsyning, annen gruvedrift, landbruks- og sidelinjematforedling, gummi- og plastprodukter og bilproduksjon, med en nedgang på 38,6 % fra år til år. 33,3 %, 7,2 %, 3,9 % og 3,4 %.Blant dem økte nedgangen i kraft- og varmeproduksjon og leverandørindustrien med 9,6 prosentpoeng sammenlignet med fra januar til oktober.

Når det gjelder foretakstyper er resultatene til statseide virksomheter fortsatt betydelig bedre enn private virksomheter.Fra januar til november, blant industribedrifter over utpekt størrelse, realiserte statseide holdingforetak et samlet overskudd på 2363,81 milliarder yuan, en år-til-år økning på 65,8 %;Det totale overskuddet til private foretak var 2498,43 milliarder yuan, en økning på 27,9%.


Innleggstid: 31. desember 2021